This is Totally Royal

Een klein legertje vazallen van Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit de Koningin heeft een drijfjacht ingezet op iedereen die zonder heilige permissie van de van Oranje-Nassaus het predicaat Royal voert. Ondanks dat er op de site van het Koninklijk Huis uitsluitend wordt verwezen naar de term Koninklijk, is het volgens de Commissaris van de Koning niet toegestaan de Engelstalige variant als voorvoegsel te gebruiken. En daarom zijn we per decreet gesommeerd om ieder gebruik van het element Royal te staken. Holy cow! Are you out of your freaking mind om een woord te claimen uit een taal die de jouwe niet is? Get a life, mate. We zijn altijd Royal geweest en zullen altijd Royal blijven. Althans, dat vinden onze klanten. En die zijn ongekroond allemaal Koning. De speciaal hiervoor in het leven geroepen 'Underground RDS Caps' zijn vanaf nu exclusief verkrijgbaar in onze Royal Webshop. Cheers!