De Royal Dutch Sales Book Society (sinds 2012) bestaat uit een gezelschap van business professionals die vier keer per jaar aan tafel schuiven bij restaurant Hendrik van Maurick in Vught om de inzichten te delen van een businessboek, met name uit de categorie marketing & sales en zelden Nederlandstalig. Jij weet waarom.

Er zijn nauwelijks spelregels. We spreken alleen af dat we aan tafel niet in debat gaan (er valt niets te winnen) en we vertellen nooit iets over onze job, ook al zijn we zo ongelofelijk goed en belangrijk. In de regel moeilijk voor een echte man, maar je wordt met gestrekt been teruggefloten door de dienstdoende voorzitter.

En last but not least worden dames en sales trainers te allen tijde bij de deur geweigerd. Het is niet voor niks een Heerentafel en trainers faseren zich na één sessie altijd uit. Vraag me niet waarom. Hebben we nog niet kunnen duiden.

Wie zitten er dan aan tafel? Nou, dit is zo’n beetje het profiel: een businessman, gedreven door adrenergisch succes en gelouterd door ondenkbare failures; is een veellezer, komt meer brengen dan halen, houdt van minstens 5 Franse gangen met goeie wijn (want er is niets erger dan slechte wijn), heeft een positieve kijk op het leven en neemt zichzelf niet te serieus.

Echt jij? Meld je dan aan en we bellen dan even om het een en ander door te lopen. Als we besluiten tot een eerste deelname betaal je een non-refundable fee van €125,— excl. de BTW. De rekening van het diner wordt daarmee voldaan, dus het kost je eigenlijk niets.

Bij een wederzijdse thumbs up kan er voor een jaar worden geparticipeerd. De kosten bedragen €500,— vooraf te voldoen. Bij afzegging of opzegging wordt 't restant gebruikt voor de eindejaarsborrel waar je in het laatste geval zelf niet meer aan meedoet.

Bijeenkomsten zijn in de private dining room van restaurant Hendrik van Maurick in Kasteel Maurick in Vught die aanvangen om 18:00 uur en doorgaan totdat de laatste het licht uitdoet. Kasteel Maurick heeft drie kasteelsuites die kunnen worden gereserveerd, mocht je chauffeur die avond verhinderd zijn. Tijdig reserveren, dus.

We ontmoeten elkaar op de laatste dinsdagavonden in januari, april, juni en oktober. Tijdens de eerstvolgende sessie op 25 juni bespreken we een van de bestsellers van Bob Burg: The Go-Giver.


De foto in de header is een interpretatie van Leonardo da Vinci’s The Last Supper door Jamie Beck van Ann Street Studio en is om een stukje balans in het geheel te brengen want geen dames aan de Heerentafel. En god zag dat het allemaal helemaal goed was. Zoiets, dan toch. Anyway, de foto is een uitsnede van een bigger ‘piece of art’ en de oplettende kijker ziet dat Jamie 12 versies van haarzelf — ja, zeg maar tentoonstelt. Zie je de symboliek? Mooi!